Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door AVUS Nederland B.V. met aandacht samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. AVUS Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door AVUS Nederland B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel AVUS Nederland B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan AVUS Nederland B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van AVUS Nederland B.V.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.