Zoek
Sluit dit zoekvak.

DE BEHANDELING VAN INTERNATIONALE SCHADE IS BIJ ONS IN DE BESTE HANDEN

Samen zetten wij ons bij elke internationale letselschadezaak maximaal in voor een optimaal resultaat.

Over AVUS Nederland

AVUS Nederland treedt op voor zowel Nederlandse als buitenlandse verzekeraars/bedrijven in grensoverschrijdende ongevallen en regelt daarbij schades naar Nederlands recht en naar vreemd recht. 

Het team van AVUS Nederland is ervaren en betrokken. Wij luisteren, inventariseren, toetsen, beoordelen en regelen een schade met oog voor de toepasselijke wet- en regelgeving, schadelastbeheersing en klanttevredenheid. 

Wij zijn specialist in de schadeafhandeling volgens het Groenekaartsysteem (het Internationaal Verzekeringsbewijs IVB) en op basis van de Vierde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering (2000/26//EG). 

Wat speelt er binnen en buiten onze organisatie?

Op zoek naar nieuwe kundige letselschade-experts!

Lees meer

12/04/2021

Inge Sanders treedt toe tot het Management Team van de Andriessen Expertise Groep

Lees meer

01/02/2021

AE wordt partner van masteropleiding Aansprakelijkheid & Verzekering EUR

Lees meer

21/09/2020

Voordeelsverrekening en transitievergoeding

Lees meer

01/06/2020

Medische informatie in de letselschadepraktijk

Lees meer

01/12/2019

‘Een goed begin is het halve werk’ inzake kindschades

Lees meer

16/07/2019

Andriessen Academy

De Andriessen Academy bestaat uit twee pijlers. Zo richt de Academy zich op de opleiding en ontwikkeling van medewerkers van Andriessen Expertise, NXT en Avus, omdat onze medewerkers de belangrijkste schakel zijn binnen ons bedrijf. Het is voor ons essentieel dat zij de mogelijkheden hebben om te groeien in het vak van personenschade-expert en daardoor in staat zijn om het verschil te maken voor zowel de opdrachtgever als de benadeelde.

Daarnaast richt de Andriessen Academy zich op het organiseren van kennisbijeenkomsten en masterclasses, omdat we onze kennis en inzichten graag met u delen en verbinding willen maken met andere vakgenoten en geïnteresseerden. Dit doen we onder de naam Connect.